Dom starejših Na Fari

Na Fari 50, 2391 PREVALJE

Telefon

+386 (0)2 82 40 920

E-pošta

dom.prevalje@ds-nafari.si

Družini prijazno podjetje

V Domu starejših Na Fari se zavedamo, da nam  le usklajeno zasebno in poklicno življenje pripomore, da imamo od tega koristi prav vsi. Vemo, da so ljudje, ki se zavedajo ravnovesja med delom in življenjskimi vlogami bolj zadovoljni s svojim življenjem , kar pripomore tudi k boljšemu fizičnemu in mentalnemu zdravju.

Kot družini prijazno podjetje Dom starejših Na Fari s sprejetimi ukrepi zmanjšuje fluktuacijo kadrov, zmanjšuje bolniške odsotnosti, odsotnosti zaradi nege otrok, zmanjšuje število nesreč, povezanih z delom, zmanjšuje strošek na enoto in prav tako zmanjšuje stres, preprečuje mobing in zmanjšuje izgorelost.

S sprejetjem ukrepov pričakujemo izboljšanje izkoristka vlaganja v kadre, pridobivanje in zadrževanje najboljših kadrov, pripadnost zaposlenih Domu, krivuljo učenja in produktivnosti ter še boljšo organizacijsko kulturo in sodelovanje med zaposlenimi  in seveda tudi med vodstvom.

Ob neprestanem pomanjkanju časa in stresu, ki nas spremlja na obeh področjih našega življenja, je pomembno, da obstajajo instrumenti , ki nam to pomagajo uravnavati.

Družina je človekovo največje bogastvo, hkrati pa je pomembna vrednota tudi delo. Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja pa v današnjem času postaja vse pomembnejše vprašanje.

S pridobitvijo certifikata se Dom starejših Na Fari na Prevaljah uvršča v bok številnim uglednim družbam in organizacijam s katerimi delimo priznavanje pomena ustvarjanja pozitivnega delovnega okolja za zaposlene.

V postopku pridobitve certifikata je Dom starejših Na Fari na Prevaljah implementiral 5 obveznih ukrepov in 8 ukrepov po izbiri, oziroma po presoji članov projektne skupine, ki so jo sestavljali zaposleni Doma.

Vsak navedeni ukrep je zahteval določene  predlagane aktivnosti, ki jih v Domu že  izvajamo in iz  vsakega navedenega ukrepa  se pričakujejo koristi  za vse.

Skozi leta bomo spremljali učinke vpeljanih aktivnosti, jih spreminjali in prilagajali zaposlenim. Pridobitev certifikata nam pomeni tudi spodbudo za odprt, zrel dialog, iskanje možnosti in kompromisov za večje zadovoljstvo v kolektivu, kar bodo nedvomno kmalu prepoznali tudi naši uporabniki, njihovi svojci in širša javnost.

Na glavno vsebino